A A A

Aktualności

 

UWAGA !!!


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


zapytanie ofertowe


formularz ofertowy zał.2

 

Data dodania: 08.02.2016 r.


 

Uwaga – unieważnienie postepowania


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w fokarium, ogłoszone w dniu 25.01.2016 r., w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

ogłoszenie o unieważnieniu

 

Data dodania: 04.02.2016 r.

 


 

 

UWAGA – zmiana terminu składania ofert!!

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w związku z awarią pomp usuwających wodę z basenów i koniecznością przełożenia terminu wizji lokalnej w fokarium, wprowadza następującą zmianę do treści zapytania ofertowego z dnia 25.01.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

ogłoszenie o zmianie terminu

 

Data dodania: 02.02.2016 r.


 

 

UWAGA!!!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 25.01.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

pobierz – pytanie +odpowiedz

 

 

Data dodania: 28.01.2016 r.

 


 

UWAGA!!!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


pobierz zapytanie ofertowe


pobierz zał. 1 - formularz ofertowy

 


Data dodania: 25.01.2016 r.

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.


Data dodania: 11.01.2016


ogłoszenie wyboru


 

 

 


 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na opracowanie koncepcji odtworzenia koryta rzeki, budowy trwałej drogi wjazdowej na teren rezerwatu i przeprowadzenia zabiegów z zakresu czynnej ochronny przyrody w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki wraz z wstępnym kosztorysem planowanych robót.

 

Data dodania: 08.01.2016 r.

 

ogłoszenie wyboru

 

 


 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym idei i aspektów prawnych przeprowadzenia Ocen Oddziaływania na Środowisko. Termin szkolenia: 21-22.01.2016 r. Szczegóły w załączonych dokumentach wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

 

Data dodania: 22.12.2015 r.

 

zaproszenie

formularz

informacje dodatkowe

 

 


 

 

UWAGA!!


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.

 

Data dodania: 22.12.2015 r.

 

 

ogłoszenie


formularz

 

 


 

UWAGA!!

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie koncepcji odtworzenia koryta rzeki, budowy trwałej drogi wjazdowej na teren rezerwatu i przeprowadzenia zabiegów z zakresu czynnej ochronny przyrody w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki wraz z wstępnym kosztorysem planowanych robót.

 

Data dodania: 22.12.2015 r.

 

ogłoszenie


formularz

 

  

Jutro rozpoczyna się organizowane przez FRUG bezpłatne, dwudniowe szkolenie z procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Kolejne terminy szkoleń w nowym 2016 roku, już w styczniu. Więcej informacji wkrótce. Serdecznie zapraszamy !!!!

 

 


 

 

 

STRONA W PRZEBUDOWIE

 

 

 

 


 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA W PROJEKCIE


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Beneficjent Wiodący, informuje o wyborze partnera do realizacji projektu edukacyjnego na lata 2016-2018, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4 Ochrona bioróżnorodności biologicznej.

 

Do pobrania:

 

Informacja o wyniku otwartego naboru na partnera w projekcie

 

Dodano dnia 28.09.2015

 


 

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA W PROJEKCIE

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Beneficjent Wiodący, informuje o wyborze partnera do realizacji projektu na lata 2016-2018, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4 Ochrona bioróżnorodności biologicznej.

 

Do pobrania:


Informacja o wyniku otwartego naboru na partnera w projekcie

 

Dodano dnia 09.09.2015r.

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Beneficjent Wiodący, ogłasza otwarty nabór na partnera do realizacji projektu edukacyjnego na lata 2016-2018, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4 Ochrona bioróżnorodności biologicznej.


Do pobrania:


Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Zał. nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 1 do oferty – wykaz doświadczenia

 

Dodano dnia 03.09.2015r.

 

 


 

 

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym

idei i aspektów prawnych przeprowadzenia Ocen Oddziaływania na Środowisko

 

 

Zaproszenie

Informcje dodatkowe

Formularz

 

 

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Beneficjent Wiodący, ogłasza otwarty nabór na partnera do realizacji projektu na lata 2016-2018, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4 Ochrona bioróżnorodności biologicznej.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Zał. nr 1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Zał. nr 1 do oferty – wykaz doświadczenia

Zał. nr 2 do oferty – wykaz kadry

 

Dodano dnia 13.08.2015r.

 

 


 

 

UWAGA!!!!

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 05.08.2015 r. – dotyczące zapytania ofertowego na modernizację systemu nadzoru TV obszaru ujścia Wisły w ramach realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz ogłoszenie o wyniku

Data dodania: 05.08.2015 r.

 

 

 


 

 

 

 

 

UWAGA!!!

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na modernizację systemu nadzoru TV obszaru ujścia Wisły w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

pobierz zapytanie ofertowe


pobierz zał. 1 – ekspertyza

 

pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

 

Data dodania: 15.07.2015 r.


 


 

UWAGA !!!

 

Rozstrzygnęliśmy konkurs "Nasze jeziora lobeliowe".


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami w zakładce: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego -> Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1, modelowe rozwiązania.

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy  i do zobaczenia na festynach !

 

 


 

Spotkania w ramach projektu dotyczącego ochrony jezior lobeliowych.

Za nami już trzy spotkania dotyczące ochrony jezior lobeliowych z zakresu gospodarki przestrzennej (17 lutego), rybackiej (26 lutego) oraz leśnej (27 lutego) w obszarach sąsiadujących w jeziorami lobeliowymi. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział. Dyskusje okazały się być bardzo owocne. Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach zaplanowanych na dni 19, 26 oraz 27 marca.

Poniżej zamieszczamy do ściagnięcia omawiane prezentacje na poszczególnych spotkaniach.

Charakterystyka jezior lobeliowych - Dr Katarzyna Bociąg

Prezentacja o projekcie - Dr Katarzyna Bociąg, Kamila Szmidt

Gospodarka przestrzenna - Wanda Łaguna, Anna Kostka

Ichtiofauna jezior lobeliowych - Dr Andrzej Kapusta

Gospodarka rybacka - Dr Tomasz Czarkowski

Jak rozpoznać jezioro lobeliowe - Dr Katarzyna Bociąg 

 

Fundacja przedstawia podsumowanie projektu dotyczącego wystawy ukazującej walory Żuław Wielkich i Gdańskich - zapraszamy do zakładki "Projekty" "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej w Gdańsku". Więcej informacji oraz zdjęcia z wystawy na naszym profilu https://pl-pl.facebook.com/frug.gda .

 


 

UWAGA!!!!Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.10.2014 r. – dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę specjalistycznego oprogramowania wraz z rocznym serwisem gwarancyjnym (aktualizacje i pomoc techniczna) w projekcie „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”.pobierz informację o wyniku postępowania 

Data dodania: 08.10.2014 r. 


UWAGA!!!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę specjalistycznego oprogramowania wraz z rocznym serwisem gwarancyjnym (aktualizacje i pomoc techniczna) w projekcie pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”.

pobierz zapytanie oferowe

 

Data dodania: 24.09.2014 r.


 


 

 

UWAGA!!!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę specjalistycznego oprogramowania wraz z rocznym serwisem gwarancyjnym (aktualizacje i pomoc techniczna) w projekcie pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”.

pobierz zapytanie ofertowe

 

Data dodania: 15.09.2014 r.

 


 


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę oprogramowania MATLAB (Linux)

 

Dokument do pobrania 

CHROŃMY JEZIORA LOBELIOWE !  - Fundacja rozpoczyna nowy projekt.

„Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” jest pionierskim działaniem w skali kraju, skupiającym się na jeziorach lobeliowych. Jego głównym celem jest opracowanie podstaw kompleksowej ochrony jezior lobeliowych jako siedliska przyrodniczego Natura 2000.

Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”.

Więcej przeczytacie w zakładce o projekcie w dziale: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

UWAGA!!!!

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 30.07.2014 r. – dotyczące zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego, którego zadaniem będzie również opracowanie ekspertyz hydrobotanicznych i synteza danych w ramach realizacji projektu „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”.pobierz ogłoszenie o wynikuData dodania: 30.07.2014 r.

 


 

 

UWAGA !!!!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego, którem zadaniem będzie również opracowanie ekspertyz hydrobotanicznych i synteza danych w projekcie pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”.

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz formularz ofertowy 

Data dodania: 11.07.2014 r.