Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt pt.: „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Stacji  Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pt.:  „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizowany był przez Fundację w okresie  wrzesień 2014 –  kwiecień 2017.

W konferencji brało udział ponad 100 osób:  przedstawicieli instytucji  finansujących , wspierających, współpracujących, podwykonawców, oraz samego zespołu realizującego projekt.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania licznych prezentacji dotyczących objętych ochroną w projekcie siedlisk i gatunków, metod działania i sposobów realizacji projektu, kolejnych jego etapów. Wszyscy podzielni na grupy wzięli także udział w 3 godzinnych warsztatach w terenie prowadzonych przez pracowników Stacji Morskiej

Przedstawiony i omówiony został zakres rzeczowy projektu, oraz osiągnięte efekty zadania. Konferencję zakończyła wspólna kolacja.

http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/norfok_konferencja.html

3 4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 23 1 2 3  7

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry

Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

KURS JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA

JĘZYK POLSKI  I KULTURA POLSKA

Wymiar godzin: 75 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie, w sobotę.

Terminy:

kurs w semestrze letnim:  13.02. 2017 – 5. 06. 2017

Charakterystyka kursu

Kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć z praktycznej nauki języka, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), oraz 15 godzin zajęć wprowadzenia do kultury polskiej realizowanych przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 6-8

Cena: 1500 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do 9. 02. 2017.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną – ckijpug@gmail.com

Kontakt telefoniczny: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, w godzinach 18:00 – 20:00)

W zgłoszeniu proszę podać poziom znajomości języka polskiego.

 


 

Polish Language and Culture

Seventy five 45-minute classes: 2 afternoon classes twice a week, some classes will be held outside the Campus on Saturday.

Course dates:                          13 February 2017 – 5 June 2017

We offer a Polish course for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 30 classes of General Polish (developing all four language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension), 30 classes of Polish for Special Purposes (depending on the participants’ needs) and 15 lectures on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 6-8

Fee: 1,500 Polish złotys

Enrolment deadlines:             9 February 2017

Enrolment by e-mail:             ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

Telephone contact: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, in hours 18:00 – 20:00)

In your request, please provide Polish language level.

 

 

 

Konferencja podsumowująca projekt „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” 16.12.2016 Gdańsk

W dniu 16 grudnia 2016r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Fundację od kwietnia 2014 roku projekt  pn. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych
w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”

W ramach konferencji przedstawiony i omówiony został zakres zrealizowanego przedsięwzięcia, podsumowano wszystkie etapy, przedstawiono wnioski i rekomendacje.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele naukowców, specjalistów oraz urzędników, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nadleśnictw oraz urzędów gmin.

Członkowie zespołu omówili szczegółowo każde z działań projektowych. O efektach zadania dotyczącego uzupełnienia i uaktualnienia stanu wiedzy o zasobach i stanie siedliska w kraju opowiedziała dr Katarzyna Bociąg, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego. Przedstawiła wyniki badań botanicznych, natomiast o hydrologii zbadanych jezior lobeliowych opowiedział prof. Dariusz Borowiak z Katedry Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. O ciekawych wynikach badań ichtiologicznych opowiedział z kolei dr Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Następnie dr Krzysztof Gos, pełniący w projekcie funkcję specjalisty przyrodnika przybliżył zebranym zakres działania 2, tj. zrealizowanych konkretnych działań z zakresu ochrony czynnej w czterech obszarach Natura 2000 naszego województwa:

 • Pełcznica PLH220022;
 • Jezioro Krasne PLH220035;
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039;
 • Jezioro Piasek PLH220013.

Następnie omówiono zakres zrealizowanych zadań o charakterze spotkań branżowych z tematyki gospodarki przestrzennej, gospodarki leśnej i gospodarki rybackiej  oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Podsumowanie przedstawili kolejno: Paweł Szymański z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz ponownie dr Andrzej Kapusta.

Jako ostatnia o zadaniu nr 4 opowiedziała Anna Rudowska, która pełniła w projekcie funkcję edukatora. Podsumowała zaangażowanie uczniów z lokalnych szkół poprzez konkurs artystyczny oraz festyny rodzinne. Zwróciła uwagę na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony jezior lobeliowych w ich okolicach.

Pani Katarzyna Stryjek moderująca całe wydarzenie w kilku zdaniach podsumowała konferencję oraz projekt wyrażając nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi etap 2.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim za przybycie i udane obrady, a członkom zespołu i wszystkim osobom zainteresowanym za zaangażowanie w kilkuletnie działania. My również mamy nadzieję, że tego typu działania będą realizowane przez Fundację w dalszym ciągu i równie efektywnie.

prezentacja 1 Kamila Szmidt

prezentacja 2 Katarzyna Bociąg

prezentacja 3 Andrzej Kapusta

prezentacja 4 Krzysztof Gos

prezentacja 5 Tomasz Hoppe i Kamila Szmidt

prezentacja 6 Paweł Szymański

prezentacja 7 Maciej Nyka

prezentacja 8 Andrzej Kapusta

prezentacja 9 Anna Rudowska

dsc03515 dsc03525

dsc03595 dsc03590 dsc03579 dsc03552 dsc03541 dsc03539 dsc03521 dsc03519 dsc03490 dsc03491 dsc03507 dsc03508 dsc03510 dsc03513

 

 

Nasz udział w Międzynarodowej konferencji Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

W dniach 22-23.11.2016 w Juracie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,907,na-ratunek-zagrozonym-plazom-i-klifom-nfosigw-zorganizowal-debate-ekspertow-z-europy.html

Z ramienia Fundacji Rozwoju UG brali w niej udział Pan Profesor Jacek Herbich, pełniący w projekcie funkcję specjalisty ds. botanicznych i Kamila Szmidt – kierownik działu projektów FRUG . Zaprezentowali projekt pn. „ Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” realizowany przez Fundację w latach 2012- 2015.

http://www.frug.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/RewWydCyp2015.pdf

32-a-cypel-lotn-2013-dsc_4334

Jubileusz 25-lecia Fundacji

Uroczystości jubileuszowe, z okazji 25-lecia działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, odbyły się w dniu 24 października 2016 r. w Sali Senackiej Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W uroczystości wzięło udział ponad 100 gości – przedstawicieli władz miejskich, instytucji państwowych, naukowych, kulturalnych, pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, członków Rady Fundacji  i Zarządu oraz byłych i obecnych pracowników.

Obchody jubileuszu miały charakter konferencji prezentującej, z jednej strony dorobek dotychczasowej działalności FRUG w zakresie wspierania UG, działań na rzecz środowiska i społeczeństwa Pomorza, z drugiej natomiast wymiany doświadczeń i oczekiwań w zakresie pozyskiwania środków i współpracy z otoczeniem biznesowym.

Dorobek 25 lat działalności Fundacji zaprezentował Profesor Zbigniew Grzonka Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego, Założyciel i wieloletni Członek Rady Fundacji, aktualnie Członek Zarządu. Jako szczególne przykłady działań realizowanych na rzecz Pomorza Fundacja przedstawiła swój najdłużej realizowany projekt edukacyjny pn. „Błękitna Szkoła – Warsztaty Morskie” – prezentację na ten temat wygłosiła mgr Monika Selin, koordynator Błękitnej Szkoły oraz, w postaci filmu dokumentalnego, przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”.

Doświadczeniami z funkcjonowania podobnej fundacji działającej przy uczelni, podzielił się Profesor Jacek Guliński, Prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Ryszard Trykosko, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza” w swym wystąpieniu mówił o potrzebie współpracy Nauki i Biznesu, jak również oczekiwań ze strony Pracodawców w stosunku do absolwentów szkół wyższych. Pani Jowita Twardowska, Doradca Dyrektora ds. Marketingu i Komunikacji Grupy LOTOS SA wygłosiła prezentację pod tytułem „Łączy nas Bałtyk – Historia współpracy Grupy LOTOS SA i Fundacji Rozwoju UG”.

W trakcie uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Przewodniczący Rady Fundacji dziękując za wsparcie i pracę na rzecz Fundacji, wręczył wyróżnienia w postaci okolicznościowych  statuetek Nie wszyscy mogli odebrać je osobiście. Poniżej podajemy pełną listę wyróżnionych:

 • Prezydent RP Lech Wałęsa, jeden z Założycieli Fundacji
 • Rektor Senior, prof. Zbigniew Grzonka, jeden z Założycieli Fundacji
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
 • Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
 • Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała
 • Rektor Senior, prof. Bernard Lammek
 • Rektor Senior, prof. Andrzej Ceynowa
 • Rektor Senior, prof. Marcin Pliński
 • Danuta Grodzicka–Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Wieloletni Członkowie Rady Fundacji: Zbigniew Canowiecki, Józef Jasiniecki, Jan Kozłowski, Jan Kuligowski, Zbigniew Markowski, Piotr Soyka, Ryszard Trykosko, Andrzej Ubertowski, Edmund Wittbrodt, Jan Zarębski,
 • Jerzy Błażejowski – wieloletni Członek Zarządu Fundacji,
 • Maria Herbichowa – Kierownik merytoryczny licznych projektów środowiskowych,
 • Jacek Herbich – Kierownik merytoryczny licznych projektów środowiskowych,
 • Anna Żuchowska – była Prezes Fundacji,
 • Marzena Chojnacka – Dyrektor Biura Zarządu Fundacji,
 • Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu Fundacji.

Oprócz wyróżnień indywidualnych przyznano dwie nagrody zespołowe, które otrzymali:

 • Zespół Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Załoga Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego został wybity przez Mennicę Polską medal okolicznościowy, który otrzymali, wraz z wydawnictwem podsumowującym dorobek Fundacji, wszyscy goście przybyli na uroczystość.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Cappella Gedanensis w składzie: zespół muzyczny, Klaudia Trzasko – sopran, Magdalena Lewandowska – mezzosopran, dyrygował Rafał Kłoczko.

Prowadzenie uroczystości: Tomasz Galiński z Radia Gdańsk.

Serdecznie zapraszamy na stronę poświęconą jubileuszowi Fundacji  http://frug25lat.pl/

O jubileuszu można tez przeczytać na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości.

p1020611 p1020694 p1020672 p1020759 p1020794 p1020819 p1020832 p1020857 p1020877 p1030046 p1020973 p1030120 dsc_0020 dsc_0089 dsc03040 p1030098

 

Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska- edycja 2016

W dniu 27 października 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczone zostały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska. Z radością i dumą informujemy, że jedną z nich odebrała Marzena Chojnacka, Dyrektor Biura Zarządu FRUG, za wieloletnią pracę związaną z koordynacją projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska- edycja 2016 W dniu 27 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczone zostały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska. Z radością i dumą informujemy, że jedną z nich odebrała Marzena Chojnacka, Dyrektor Biura Zarządu FRUG, za wieloletnią pracę związaną z koordynacją projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

https://wfos.gdansk.pl/wreczenie-nagrod-za-dzialalnosc-na-rzecz-ochrony-srodowiska-edycja-2016

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu

W dniach 11-14.10.2016r. Fundacja Rozwoju UG brała udział w odbywających się w Poznaniu targach POL-ECO-SYSTEM  promując realizowany przez Fundację projekt pn. „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Poniżej nasza fotorelacja.

dsc02477Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu W dniach 11-14.10.2016r. Fundacja Rozwoju UG brała udział w odbywających się w Poznaniu targach POL-ECO-SYSTEM promując realizowany przez Fundację projekt pn. „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Poniżej nasza fotorelacja.

 

 

 

 

 

dsc02479   dsc02461   dsc02453   dsc02452