Aktualności

Dzień Ryby w Helu 2017

Dziękujemy za uczestnictwo w kolejnej edycji Dnia Ryby w Helu.

Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu staraliśmy się przybliżyć wiedzę na temat  okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny oraz zjednoczyć instytucje oraz obywateli wokół ochrony zasobów Morza Bałtyckiego.

0002

Okoń jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ryb Polski, bowiem spotkać go można w krainie pstrąga jak i w zeutrofizowanych jeziorach typu linowo – szczupakowego. Występuje również w strefie przybrzeżnej Bałtyku, gdzie tworzy populację osiadłą oraz amfidromiczną. Dorasta do 50 cm  i może osiągać 2 kg. Niegdyś okoń z gospodarczego punktu widzenia był gatunkiem mało cennym, jednak ze względu na walory smakowe mięsa stał się rybą pożądaną przez konsumentów. Jest gatunkiem ważnym gospodarczo, licznym, jednak w dalszym ciągu wymagającym promocji. Na naszych stołach oraz w nadmorskich smażalniach i restauracjach coraz częściej pojawiają się gatunki ryb pochodzące z innych akwenów bądź z hodowli, a bałtyckie gatunki, nawet jeśli pojawiają się w karcie dań, stanowią jedynie niewielką ich część.

szczupak_zaproszenie_-1

Szczupak to ryba niegdyś pospolita zarówno w wodach słodkich jak i w pobliżu rzecznych ujść oraz w nadmorskich zalewach i zatokach. Może osiągać masę ponad 20 kg i dorastać do ok 130 cm. Dawniej była ważnym obiektem przybrzeżnych połowów rybackich i wędkarskich. Niestety, dekady temu, takie czynniki jak destrukcja podwodnych łąk, regulacja i zabudowa rzek przy jednoczesnej intensywnej presji rybackiej, doprowadziły do gwałtownego spadku morskich populacji szczupaków. Obecnie ochrony wymagają nie tylko same ryby, lecz przede wszystkim ich siedliska. Lata nieobecności na targach rybnych szczupaków łowionych w morzu, usunęły ten gatunek ze świadomości nadmorskich konsumentów. Istnieje zatem potrzeba odbudowania społecznej wiedzy o morskich populacjach szczupaków i uzyskania akceptacji dla działań mających na celu ich odtworzenie.

0001

Certa to gatunek odbywający najdłuższe wędrówki spośród ryb karpiowatych zamieszkujących wody naszego kraju. Dorasta do 40 cm i może osiągać masę powyżej 1 kg. Niegdyś była ona liczna w wodach Zatoki Gdańskiej, skąd rokrocznie wędrowała na tarło w górę Wisły. Niestety, wybudowana pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia zapora we Włocławku zamknęła jej drogę do miejsc rozrodu. Spowodowało to załamanie stada certy i wykształcenie się dwóch subpopulacji: starej, anadromicznej, która szukała alternatywnych miejsc do rozrodu, wpływając do innych dopływów Wisły oraz słodkowodnej, odbywającej migrację od zapory we Włocławku w górę rzeki. Dziś wędrownych cert pozostało niewiele, a ich populację wspomaga się poprzez zarybienia. Dzięki temu nielicznie poławia się jeszcze te smaczne ryby w dolnej Wiśle i Zatoce Gdańskiej. Należy zadbać o czystość, a szczególnie drożność i naturalny charakter Wisły, aby certy mogły zostać w pełni przywrócone naturze.

Zapraszamy 29 lipca 2017 na Dzień Ryby w Helu Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu będziemy starali się przybliżyć wiedzę na temat  okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny.

Konferencja podsumowująca projekt pt.: „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Stacji  Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pt.:  „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizowany był przez Fundację w okresie  wrzesień 2014 –  kwiecień 2017.

W konferencji brało udział ponad 100 osób:  przedstawicieli instytucji  finansujących , wspierających, współpracujących, podwykonawców, oraz samego zespołu realizującego projekt.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania licznych prezentacji dotyczących objętych ochroną w projekcie siedlisk i gatunków, metod działania i sposobów realizacji projektu, kolejnych jego etapów. Wszyscy podzielni na grupy wzięli także udział w 3 godzinnych warsztatach w terenie prowadzonych przez pracowników Stacji Morskiej

Przedstawiony i omówiony został zakres rzeczowy projektu, oraz osiągnięte efekty zadania. Konferencję zakończyła wspólna kolacja.

http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/norfok_konferencja.html

3 4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 23 1 2 3  7

Targi Akademia 2017

Targi Akademia 2017
20-21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu – Targów Akademia, organizowanych przez UG, realizowanych przez FRUG. Nasze targi odwiedziło około 10 tysięcy młodych ludzi, którzy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną ponad 40 uczelni oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, jak również skorzystać z oferty Dni Otwartych UG, oraz wykładów OKE.

Targi Akademia 2017 20-21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu - Targów Akademia, organizowanych przez UG,  realizowanych przez FRUG. Nasze targi odwiedziło około 10 tysięcy młodych ludzi, którzy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną ponad 40 uczelni oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, jak również skorzystać z oferty Dni Otwartych UG, oraz wykładów OKE.

http://targiakademia.pl/

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry

Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej.  Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry

Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej.  Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

KURS JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA

JĘZYK POLSKI  I KULTURA POLSKA

Wymiar godzin: 75 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie, w sobotę.

Terminy:

kurs w semestrze letnim:  13.02. 2017 – 5. 06. 2017

Charakterystyka kursu

Kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć z praktycznej nauki języka, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), oraz 15 godzin zajęć wprowadzenia do kultury polskiej realizowanych przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 6-8

Cena: 1500 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do 9. 02. 2017.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną – ckijpug@gmail.com

Kontakt telefoniczny: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, w godzinach 18:00 – 20:00)

W zgłoszeniu proszę podać poziom znajomości języka polskiego.

 


 

Polish Language and Culture

Seventy five 45-minute classes: 2 afternoon classes twice a week, some classes will be held outside the Campus on Saturday.

Course dates:                          13 February 2017 – 5 June 2017

We offer a Polish course for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 30 classes of General Polish (developing all four language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension), 30 classes of Polish for Special Purposes (depending on the participants’ needs) and 15 lectures on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 6-8

Fee: 1,500 Polish złotys

Enrolment deadlines:             9 February 2017

Enrolment by e-mail:             ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

Telephone contact: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, in hours 18:00 – 20:00)

In your request, please provide Polish language level.