Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt pt.: „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Stacji  Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pt.:  „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizowany był przez Fundację w okresie  wrzesień 2014 –  kwiecień 2017.

W konferencji brało udział ponad 100 osób:  przedstawicieli instytucji  finansujących , wspierających, współpracujących, podwykonawców, oraz samego zespołu realizującego projekt.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania licznych prezentacji dotyczących objętych ochroną w projekcie siedlisk i gatunków, metod działania i sposobów realizacji projektu, kolejnych jego etapów. Wszyscy podzielni na grupy wzięli także udział w 3 godzinnych warsztatach w terenie prowadzonych przez pracowników Stacji Morskiej

Przedstawiony i omówiony został zakres rzeczowy projektu, oraz osiągnięte efekty zadania. Konferencję zakończyła wspólna kolacja.

http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/norfok_konferencja.html

3 4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 23 1 2 3  7

Targi Akademia 2017

Targi Akademia 2017
20-21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu – Targów Akademia, organizowanych przez UG, realizowanych przez FRUG. Nasze targi odwiedziło około 10 tysięcy młodych ludzi, którzy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną ponad 40 uczelni oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, jak również skorzystać z oferty Dni Otwartych UG, oraz wykładów OKE.

Targi Akademia 2017 20-21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu - Targów Akademia, organizowanych przez UG,  realizowanych przez FRUG. Nasze targi odwiedziło około 10 tysięcy młodych ludzi, którzy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną ponad 40 uczelni oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, jak również skorzystać z oferty Dni Otwartych UG, oraz wykładów OKE.

http://targiakademia.pl/

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry

Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej.  Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry

Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Upamiętnienie profesora Krzysztofa Skóry Dla upamiętnienia osoby Profesora, w dniu 12 lutego 2017 pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali przy nabrzeżu portowym w Gdyni. Na pomniku morświna umieszczono symboliczną tabliczkę pamiątkową z dedykacją od załogi Stacji Morskiej.  Minął już rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

KURS JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA

JĘZYK POLSKI  I KULTURA POLSKA

Wymiar godzin: 75 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie, w sobotę.

Terminy:

kurs w semestrze letnim:  13.02. 2017 – 5. 06. 2017

Charakterystyka kursu

Kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć z praktycznej nauki języka, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), oraz 15 godzin zajęć wprowadzenia do kultury polskiej realizowanych przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 6-8

Cena: 1500 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do 9. 02. 2017.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną – ckijpug@gmail.com

Kontakt telefoniczny: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, w godzinach 18:00 – 20:00)

W zgłoszeniu proszę podać poziom znajomości języka polskiego.

 


 

Polish Language and Culture

Seventy five 45-minute classes: 2 afternoon classes twice a week, some classes will be held outside the Campus on Saturday.

Course dates:                          13 February 2017 – 5 June 2017

We offer a Polish course for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 30 classes of General Polish (developing all four language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension), 30 classes of Polish for Special Purposes (depending on the participants’ needs) and 15 lectures on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 6-8

Fee: 1,500 Polish złotys

Enrolment deadlines:             9 February 2017

Enrolment by e-mail:             ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

Telephone contact: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, in hours 18:00 – 20:00)

In your request, please provide Polish language level.

 

 

 

Konferencja podsumowująca projekt „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” 16.12.2016 Gdańsk

W dniu 16 grudnia 2016r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Fundację od kwietnia 2014 roku projekt  pn. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych
w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”

W ramach konferencji przedstawiony i omówiony został zakres zrealizowanego przedsięwzięcia, podsumowano wszystkie etapy, przedstawiono wnioski i rekomendacje.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele naukowców, specjalistów oraz urzędników, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nadleśnictw oraz urzędów gmin.

Członkowie zespołu omówili szczegółowo każde z działań projektowych. O efektach zadania dotyczącego uzupełnienia i uaktualnienia stanu wiedzy o zasobach i stanie siedliska w kraju opowiedziała dr Katarzyna Bociąg, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego. Przedstawiła wyniki badań botanicznych, natomiast o hydrologii zbadanych jezior lobeliowych opowiedział prof. Dariusz Borowiak z Katedry Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. O ciekawych wynikach badań ichtiologicznych opowiedział z kolei dr Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Następnie dr Krzysztof Gos, pełniący w projekcie funkcję specjalisty przyrodnika przybliżył zebranym zakres działania 2, tj. zrealizowanych konkretnych działań z zakresu ochrony czynnej w czterech obszarach Natura 2000 naszego województwa:

  • Pełcznica PLH220022;
  • Jezioro Krasne PLH220035;
  • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039;
  • Jezioro Piasek PLH220013.

Następnie omówiono zakres zrealizowanych zadań o charakterze spotkań branżowych z tematyki gospodarki przestrzennej, gospodarki leśnej i gospodarki rybackiej  oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Podsumowanie przedstawili kolejno: Paweł Szymański z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz ponownie dr Andrzej Kapusta.

Jako ostatnia o zadaniu nr 4 opowiedziała Anna Rudowska, która pełniła w projekcie funkcję edukatora. Podsumowała zaangażowanie uczniów z lokalnych szkół poprzez konkurs artystyczny oraz festyny rodzinne. Zwróciła uwagę na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony jezior lobeliowych w ich okolicach.

Pani Katarzyna Stryjek moderująca całe wydarzenie w kilku zdaniach podsumowała konferencję oraz projekt wyrażając nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi etap 2.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim za przybycie i udane obrady, a członkom zespołu i wszystkim osobom zainteresowanym za zaangażowanie w kilkuletnie działania. My również mamy nadzieję, że tego typu działania będą realizowane przez Fundację w dalszym ciągu i równie efektywnie.

prezentacja 1 Kamila Szmidt

prezentacja 2 Katarzyna Bociąg

prezentacja 3 Andrzej Kapusta

prezentacja 4 Krzysztof Gos

prezentacja 5 Tomasz Hoppe i Kamila Szmidt

prezentacja 6 Paweł Szymański

prezentacja 7 Maciej Nyka

prezentacja 8 Andrzej Kapusta

prezentacja 9 Anna Rudowska

dsc03515 dsc03525

dsc03595 dsc03590 dsc03579 dsc03552 dsc03541 dsc03539 dsc03521 dsc03519 dsc03490 dsc03491 dsc03507 dsc03508 dsc03510 dsc03513

 

 

Nasz udział w Międzynarodowej konferencji Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

W dniach 22-23.11.2016 w Juracie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,907,na-ratunek-zagrozonym-plazom-i-klifom-nfosigw-zorganizowal-debate-ekspertow-z-europy.html

Z ramienia Fundacji Rozwoju UG brali w niej udział Pan Profesor Jacek Herbich, pełniący w projekcie funkcję specjalisty ds. botanicznych i Kamila Szmidt – kierownik działu projektów FRUG . Zaprezentowali projekt pn. „ Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” realizowany przez Fundację w latach 2012- 2015.

http://www.frug.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/RewWydCyp2015.pdf

32-a-cypel-lotn-2013-dsc_4334