Dzień Ryby 2018, 28 lipca w Helu

ZAPROSZENIE!

Stacja Morska imienia Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu serdecznie zaprasza na Dzień Ryby w Helu.

To okolicznościowe lokalne święto ma przypominać społeczeństwu o roli ryb w ekosystemie Bałtyku, zwracać uwagę na gatunki chronione, funkcję ryb w gospodarce i życiu człowieka, uświadamiać o przyjaznych środowisku metodach pozyskiwania ryb na potrzeby ludzi.

Wspominamy także o organizmach które bez ryb żyć nie mogą m.in o ssakach morskich , a poza sprawami morskimi poruszany jest temat rzek połączonych z Bałtykiem i stanowiących z nim ekosystemową całość. Jest to impreza edukacyjna, gdzie wiedza przekazywana jest poprzez ekspozycję, zabawę i konkursy.

W tym roku gatunkami przewodnimi Dnia Ryby w Helu będą ryby
niewykorzystywane komercyjnie, niezwykłe, rzadkie i mało znane.
Zapraszamy do Helu 28 lipca w godzinach 11.00 – 17.00. Miejsce Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela, pomosty Parku Wydmowego, teren przy fokarium okolice Błękitnej Wioski (ulice Portowa i Rybacka).

Serdecznie zapraszamy na koncert „Z miłości do Niepodległej”

 

„Z miłości do Niepodległej” – wyjątkowy koncert w Operze Leśnej w Sopocie z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski

  „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Baby, ach te Baby”, to znane i lubiane utwory, które będzie można usłyszeć  już 10. czerwca w Operze Leśnej w Sopocie podczas koncertu  „Z miłości do Niepodległej” w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, Zespołu Pieśni i Tańca UG Jantar oraz Zagan Acoustic. Będzie to wyjątkowe wydarzenie artystyczne, łączące muzykę, taniec, wizualizacje i aranżacje świetlne, utrzymane w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Koncert, dedykowany mieszkańcom regionu pomorskiego, wpisuje się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski i jest inicjatywą Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

 Czas: 10 czerwca 2018, godz. 20.00

Miejsce: Opera Leśna, Sopot, ul. Moniuszki 12

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, ACK UG „Alternator”, Bałtycka Agencja Artystyczna BART i Opera Leśna

Wystąpią: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Zagan Acoustic, Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”, Dyrygent Marcin Tomczak

 Na program koncertu „Z miłości do Niepodległej” składają się utwory z lat 20. i 30. minionego stulecia. Widzowie usłyszą najbardziej znane utwory wykonywane w tamtym czasie przez niezapomnianych artystów, takich, jak Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna czy Mieczysław Fogg. Będą to przeboje z przeżywających wówczas swój rozkwit w Polsce kina, estrady i kabaretu w nowych aranżacjach Artura Jurka. W czasie koncertu nie zabraknie również morskich akcentów. Dwudziestolecie międzywojenne na Pomorzu to przede wszystkim zaślubiny Polski z Morzem,  upamiętniające odzyskanie przez Polskę dostępu do Morza. Nawiązując do tych wydarzeń artyści przypomną „Hymn do Bałtyku” (1919) roku oraz pieśń „Morze nasze morze” (1925).

Będzie to wyjątkowe widowisko muzyczne, łączące muzykę, taniec, wizualizacje i aranżacje świetlne według pomysłu Ariela Sielaffa, a regionalnym akcentem będą wyświetlane w tle zdjęcia Trójmiasta z lat 20. i 30. Autorką choreografii z elementami gry aktorskiej jest Beata Oryl.  W roli artystów i wykonawców koncertu natomiast wystąpi Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego z towarzyszeniem zespołu Zagan Acousic,  prof. Bogdanem Kułakowskim przy fortepianie oraz udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” (przygotowanie zespołu – Milena Jurczyk). To wszystko pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka.

Koncert „Z miłości do Niepodległej” jest dedykowany mieszkańcom regionu pomorskiego i wpisuje się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.  Charakter widowiska i repertuar mają szansę połączyć różne pokolenia i przypomnieć proces odradzania się polskiej kultury w niepodległym państwie. Utwory rozrywkowe  dwudziestolecia międzywojennego, powstałe w momencie urzeczywistnienia się marzeń wielu pokoleń o wolnej Polsce,  z czasem stały się jednym z elementów tożsamości narodowej, a dziś stanowią spuściznę kulturalną tego okresu.

Warto podkreślić, że na miejsce koncertu wybrano szczególny obiekt – Operę Leśną w Sopocie, amfiteatr wybudowany w 1909 roku, znajdujący się na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który swoją działalność wznowił po wojnie, w 1919 roku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rada Rektorów Województwa Pomorskiego.

Wydarzenie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Patronat medialny

Program i informacja o biletach znajdują się na stronie www.niepodlegla.ug.edu.pl

Bilety także do nabycia w Punkcie Informacji Kulturalnej przy Placu Przyjaciół Sopotu oraz w kasie Opery Leśnej przy ul. Moniuszki 12 w Sopocie.

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2018 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy na projekty, w których wzięła udział Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się:

 1.  „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu”
 2.  „Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000 „Łebskie Bagna PLH 220040 oraz
  Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4″

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) to:

 1. „Skarby w Sieci Natura 2000″- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego- etap.2.”
 2. „Nieznane życie Bałtyku – morska edukacja”

Targi Free Time Festiwal w Gdańsku

W dniach 7 i 8 kwietnia 2018r.  mieliśmy przyjemność zapraszać na nasze zielone stoisko podczas Targów Free Time Festiwal w Gdańsku. W ramach projektu „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” gościliśmy wiele osób, opowiadaliśmy o działaniach w projekcie i zapraszaliśmy do odwiedzenia Rezerwatu Beka. Mówiliśmy o jego walorach oraz dostępności dla wszystkich, którzy doceniają otaczającą nas przyrodę.

Rezerwat przyrody Beka leży w województwie pomorskim, w gminie Puck. Obejmuje fragment ekosystemu łąk, solnisk i torfowisk ujściowego odcinka Pradoliny Redy, które przez dziesięciolecia były użytkowane jako łąki i pastwiska. Rezerwat utworzono w 1988 r., aby objąć ochroną prawną bogatą faunę ptaków łąk i pastwisk nadmorskich oraz rzadkie i zanikające w Polsce zbiorowiska roślinne. Ze względu na położenie w rejonie Zatoki Puckiej, miejsce to pełni także ważną funkcję turystyczną zarówno dla mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej i okolicznych miejscowości, jak i turystów.

W rezerwacie chronimy:

 • solniska nadmorskie – unikatowy w Polsce typ łąk i pastwisk związany ściśle ze strefą brzegową morza, w Bece zajmują około 90 ha,
 • płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych – zanikające w Polsce łąki, których użytkowanie silnie uzależnione jest od warunków wodnych, z gatunkami rzadkich roślin m.in. storczyków,
 • torfowisko zwane młaką, na którym znajdują się stanowiska rzadkich roślin, m.in. jedyne w województwie pomorskim stanowiska tłustosza pospolitego i jedno ze 150 w Polsce stanowisk storczyka lipiennika Loesela.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

 

Targi Akademia 2018

Targi Akademia 2018
19-20 marca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna 24-ta edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu – Targów Akademia, organizowanych przez UG, realizowanych przez FRUG. Nasze Targi odwiedziło kilkanaście tysięcy młodych ludzi, którzy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną ponad 50 uczelni oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, jak również skorzystać z oferty Dni Otwartych UG, oraz wykładów OKE.

 

 

Białogóra

28 października 2017 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku współorganizowała warsztaty i wizytę w rezerwacie Białogóra.

 

                          PLAKAT

Academic speaking

Academic speaking

warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w formalnych sytuacjach akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

 CELE KURSU

– podniesienie poziomu umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim z uwzględnieniem specyfiki kontekstu akademickiego,

– doskonalenie płynności mówienia i precyzji formułowania myśli,

– zapoznanie z dynamiką anglojęzycznego dyskursu akademickiego oraz technikami prezentacji akademickich.

ORGANIZACJA KURSU

Typ kursu: semestralny, obejmujący 52 godziny

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018

Terminy spotkań: czwartki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)

Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROGRAM KURSU

Link do programu kursu- wkrótce

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka mówionego i  akademickiego, w nauczaniu fonetyki języka angielskiego, a także specjaliści z różnych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Gdańskiego, posiadający duże doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przygotowywaniu naukowych materiałów wizualnych w języku angielskim w ramach swojej dziedziny.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 50  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

Link do formularza zgłoszeniowego

 OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic speaking

Academic writing

Academic writing

kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich

dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

 CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godz. wykładów i 32 godz. ćwiczeń)

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018

Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)

Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROGRAM KURSU

Link do programu kursu

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 50  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

Link do formularza zgłoszeniowego

 OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing

Dzień Ryby w Helu 2017

Dziękujemy za uczestnictwo w kolejnej edycji Dnia Ryby w Helu.

Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu staraliśmy się przybliżyć wiedzę na temat  okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny oraz zjednoczyć instytucje oraz obywateli wokół ochrony zasobów Morza Bałtyckiego.

0002

Okoń jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ryb Polski, bowiem spotkać go można w krainie pstrąga jak i w zeutrofizowanych jeziorach typu linowo – szczupakowego. Występuje również w strefie przybrzeżnej Bałtyku, gdzie tworzy populację osiadłą oraz amfidromiczną. Dorasta do 50 cm  i może osiągać 2 kg. Niegdyś okoń z gospodarczego punktu widzenia był gatunkiem mało cennym, jednak ze względu na walory smakowe mięsa stał się rybą pożądaną przez konsumentów. Jest gatunkiem ważnym gospodarczo, licznym, jednak w dalszym ciągu wymagającym promocji. Na naszych stołach oraz w nadmorskich smażalniach i restauracjach coraz częściej pojawiają się gatunki ryb pochodzące z innych akwenów bądź z hodowli, a bałtyckie gatunki, nawet jeśli pojawiają się w karcie dań, stanowią jedynie niewielką ich część.

szczupak_zaproszenie_-1

Szczupak to ryba niegdyś pospolita zarówno w wodach słodkich jak i w pobliżu rzecznych ujść oraz w nadmorskich zalewach i zatokach. Może osiągać masę ponad 20 kg i dorastać do ok 130 cm. Dawniej była ważnym obiektem przybrzeżnych połowów rybackich i wędkarskich. Niestety, dekady temu, takie czynniki jak destrukcja podwodnych łąk, regulacja i zabudowa rzek przy jednoczesnej intensywnej presji rybackiej, doprowadziły do gwałtownego spadku morskich populacji szczupaków. Obecnie ochrony wymagają nie tylko same ryby, lecz przede wszystkim ich siedliska. Lata nieobecności na targach rybnych szczupaków łowionych w morzu, usunęły ten gatunek ze świadomości nadmorskich konsumentów. Istnieje zatem potrzeba odbudowania społecznej wiedzy o morskich populacjach szczupaków i uzyskania akceptacji dla działań mających na celu ich odtworzenie.

0001

Certa to gatunek odbywający najdłuższe wędrówki spośród ryb karpiowatych zamieszkujących wody naszego kraju. Dorasta do 40 cm i może osiągać masę powyżej 1 kg. Niegdyś była ona liczna w wodach Zatoki Gdańskiej, skąd rokrocznie wędrowała na tarło w górę Wisły. Niestety, wybudowana pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia zapora we Włocławku zamknęła jej drogę do miejsc rozrodu. Spowodowało to załamanie stada certy i wykształcenie się dwóch subpopulacji: starej, anadromicznej, która szukała alternatywnych miejsc do rozrodu, wpływając do innych dopływów Wisły oraz słodkowodnej, odbywającej migrację od zapory we Włocławku w górę rzeki. Dziś wędrownych cert pozostało niewiele, a ich populację wspomaga się poprzez zarybienia. Dzięki temu nielicznie poławia się jeszcze te smaczne ryby w dolnej Wiśle i Zatoce Gdańskiej. Należy zadbać o czystość, a szczególnie drożność i naturalny charakter Wisły, aby certy mogły zostać w pełni przywrócone naturze.

Zapraszamy 29 lipca 2017 na Dzień Ryby w Helu Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu będziemy starali się przybliżyć wiedzę na temat okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny.