Konferencje zrealizowane

DataNazwa konferencjiAkronimJednostka organizująca UGMiejsceLiczba uczestników
21-23.09.2016Sukces Organizacji - Przejawy
i Uwarunkowania
SOPIU 2016Wydział Zarządzania UGHotel Novotel
MARINA
200
13-15.09.2016Crime Fiction Here and There: Time and Space CS-Neofil2016Instytut Anglistyki i AmerykanistykiWPiA UG50
28.06-01.07.2016European Society for Comparative
Legal History
ESCLH 2016Wydział Prawa
i Administracji UG
WPiA UG
Dwór Artusa
Eksperyment
120
02-04.06.2016Zjazd Katedr Procedury Karnej ZKPK 2016 Katedra Prawa Karnego
Procesowego
i Kryminalistyki UG
Hotel Haffner
Sopot
150
25-26.04.2016Jubileusz Skandynawistyki
Gdańskiej
JSG 2016Wydział Filologii UGWydział Filologii UG20
24-26.04.2016Kongres Europejskiego Stowarzyszenia
Chemicznaj Sieci Tematycznej -
ECTN (European Chemistry Thematic Network)
ECTN 2016Wydział Chemii UGWydział Chemii UG100
27-30.09.15Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego
Publicznego - Prawne instrumenty
oddziaływania na gospodarkę
ZKPGP 2015Zakład Prawa
Gospodarczego Publicznego
Hotel Novotel
Gdańsk Marina
110
14-16.09.15XXIV Konferencja Sekcji Klasyfikacji
i Analizy Danych Polskiego
Towarzystwa Statystycznego
SKAD 2015Katedra StatystykiHotel Novotel
Gdańsk Marina
75
24-29.08.157th New England Biolabs Meeting
on DNA Restriction and Modification
RES-MOD 2015Wydział BiologiiWNS UG120
19-24.07.15The 5th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials
IWASOM 2015Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej
MFiI UG150
08-10.07.156th International Weigl Conference
on Microbiology
WEIGL 2015Wydział BiologiiWNS UG265
29.06-03.07.1514th International Conference
on Squeezed States
and Uncertainty Relations
ICSSUR 2015Instytut Fizyki
Teoretycznej
i Astrofizyki
Wydział
Ekonomiczny
130
24-26.06.15Frontiers in Cancer Prevention:
Fulfilled Promises, Translational
Challenges and Future Directions
CANCERPREVWydział BiologiiWNS UG90
15-17.05.15X Ogólnopolska Konferencja
Psychologii Zdrowia
PSYCHOLOGIA 2015Instytut Psychologii
WNS UG100
17.04.15Działalność deweloperska
w praktyce obrotu gospodarczego
DEW 2015/ ZKPHKatedra Prawa
Handlowego i Międzynarodowego
WPiA UG100
01-02.12.14Konferencja Międzynarodowa „Dni
Arktyczne – Grenlandia i Sapmi
w literaturze, malarstwie i filmie”
ARKTYKAKatedra
Skandynawistyki
WF UG100
26-28.09.13IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa
Handlowego „Wpływ europeizacji
prawa na instytucje prawa handlowego”
ZKPH 2013Katedra Prawa
Handlowego i Międzynarodowego
Prawa Prywatnego
Hotel Mera
w Sopocie
164
18-20.09.13„Finanse wobec problemów
gospodarki światowej”
Katedra Finansów
Przedsiębiorstw
oraz Katedra Bankowości Wydziału
Zarządzania
300
12-14.09.13„The Power of Word. Poetry:
Word Made Flesh: Flesh Made Word”
Katedra Kultur
i Literatur
Anglojęzycznych
Instytutu Anglistyki
i Amerykanistyki
Wydziału Filologicznego
70
12-14.09.13„Sukces organizacji
– przejawy i uwarunkowania”
IWASOM 2013Instytut Organizacji
i Zarządzania
Hotel Mistral
w Gniewinie
96
14-19.07.13„The 4th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials”
Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej
MFiI UG129
13-16.07.13„FEBS Education Workshop on Teaching
Molecular Evolution and XIX
Biotechnology Summer School”
Międzyuczelniane
Wydział Biotechnologii UG
i GUMed
MWB UG
GUMed
49
29-30.06.13„III Zjazd Oceanografów”Wydział Oceanografii
i Geografii
WOiG UG
SM IO UG
200
27-28.06.13„Człowiek Natura Środowisko II”Koło Naukowe
Ochrony Środowiska
WCh UG70
16-17.05.13„Badania biomedyczne – aspekty prawne,
etyczne i społeczne”
Wydział Prawa
i Administracji
WPiA100