Rada Fundacji

Rada Fundacji spełnia rolę Rady Nadzorczej, ustala główne kierunki działania Fundacji i sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
– Założyciele wymienieni w akcie notarialnym;
– Inne osoby zaproszone do Rady przez Założycieli.

Rada Fundacji liczy obecnie 15 członków, a przewodniczy jej Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała profesor nadzwyczajny.

Skład Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

Fundatorzy – Założyciele
1. Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ks. Abp. Tadeusz Gocłowski – Arcybiskup Metropolita Gdański.
3. Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski reprezentujący Skarb Państwa.
4. Rektor UG reprezentujący Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Rady Fundacji.

Członkowie Zaproszeni do Rady Fundacji
1. Prezydent Miasta Gdańska
2. Zbigniew Canowiecki
3. Włodzimierz Dyrka
4. Jerzy Gwizdała
5. Prezydent Miasta Sopotu – Jacek Karnowski
6. Jan Kozłowski
7. Krzysztof Kwiatkowski
8. Zbigniew Markowski
9. Paweł Olechnowicz
10. Piotr Soyka
11. Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek
12. Andrzej Ubertowski
13. Edmund Wittbrodt
14. Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
15. Jan Zarębski