Rada Fundacji

Rada Fundacji spełnia rolę Rady Nadzorczej, ustala główne kierunki działania Fundacji i sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
– Założyciele wymienieni w akcie notarialnym;
– Inne osoby zaproszone do Rady przez Założycieli.

Rada Fundacji liczy obecnie 19 członków, a przewodniczy jej Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała profesor nadzwyczajny

Skład Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

Fundatorzy – Założyciele
1. Lech Wałęsa – b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ks. Abp. Tadeusz Gocłowski – Arcybiskup Metropolita Gdański.
3. Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski reprezentujący Skarb Państwa.
4. Rektor UG reprezentujący Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Rady Fundacji.

Członkowie Zaproszeni do Rady Fundacji
1. Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
2. Zbigniew Canowiecki
3. Włodzimierz Dyrka
4. Jerzy Gwizdała
5. Prezydent Miasta Sopotu – Jacek Karnowski
6. Jan Kozłowski
7. Jan Kuligowski
8. Krzysztof Kwiatkowski
9. Paweł Olechnowicz
10. Zbigniew Markowski
11. Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek
12. Piotr Soyka
13. Andrzej Ubertowski
14. Edmund Wittbrodt
15. Jan Zarębski