Struktura

Struktura organizacyjna Fundacji

Biuro Zarządu

Dyrektor Biura Zarządu: Marzena Chojnacka
e-mail: frugmch@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 66

Sekretariat Biura Zarządu: Katarzyna Legeżyńska
e-mail: frugkl@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 63

Dział księgowości

Główna Księgowa: Iwona Lalikowska
e-mail: frugil@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 69

Księgowa: Alicja Czajkowska
e-mail : frugac@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 68

Specjalista ds. księgowych: Maria Baum
e-mail: frugmba@ug.edu.pl
tel.: 58 523 33 69

Dział organizacji targów i konferencji

Koordynator ds. Targów i Konferencji: Patrycja Kowalska
e-mail: frugpk@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 72

Dział Projektów

Kierownik Działu Projektów: Kamila Szmidt
e-mail: frugks@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 67

Zastępca Kierownika Działu Projektów: Agnieszka Kleban
e-mail: frugak@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 73

Specjalista ds. rozliczania projektów: Justyna Falkiewicz
e-mail: frugjf@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 71

Specjalista ds. projektów: Joanna Jaszczołt
e-mail: frugjj@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 70

Specjalista ds. zamówień publicznych: Katarzyna Jędrzejewska
e-mail: frugkj@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 73

Dział handlowy

Dział Handlowy: Patrycja Kowalska
e-mail: frugpk@ug.edu.pl
tel.: 58 523 33 72

Fokarium

Specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania: Marta Próchniak
e-mail: marta.prochniak@ug.edu.pl

tel.: 58 675 08 36