Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1Marine MammalsUsing marine mammals for making science education and science careers attractive for young people - MARINE MAMMALS01.09.2016-31.08.2019Program Horyzont 2020
2RPOPrzyjacielPrzyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania
informacyjno-edukacyjna
na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza
01.03.2016-31.12.2018RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
3RPOBekaZrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla
Rezerwatu Przyrody Beka
01.03.2016-31.12.2018RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
OTOP
4NorFokWsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków
Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej
01.09.2014-31.12.2016MF EOG 2009-2014
NFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Gdańsku
5MatmaniacyMatmaniacy - V edycja01.01.2017-31.12.2017Gmina Miasta Sopotu
6BIASBaltic Sea Information on Acoustic Soundscape/
Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
01.12.2012-31.12.2016Program LIFE+
NFOŚiGW w Warszawie