Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1MatmaniacyMatmaniacy - VII edycja01.01.2019 – 31.12.2019Gmina Miasta Sopot
2RPO_BielawaRenaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa
01.04.2019-31.12.2021RPO WP 2014- 2020
3OwadyOchrona zapylania, gwarancją miodu zbierania- czyli o roślinach miodo i pyłkodajnych i ich zapylaczach01.03.2019-31.10.2019WFOŚiGW w Gdańsku
4Marine MammalsUsing marine mammals for making science education and science careers attractive for young people - MARINE MAMMALS01.09.2016-31.08.2019Program Horyzont 2020
5ABSOLWENTAbsolwent
20.12.2017-31.05.2019WFOŚiGW w Gdańsku
6BALTICARIUMKampania Społeczna BALTICARIUM01.05.2018-01.12.2018Fundacja AVIVA
7RPOPrzyjacielPrzyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania
informacyjno-edukacyjna
na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza
01.03.2016-31.12.2019RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
8RPOBekaZrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla
Rezerwatu Przyrody Beka
01.03.2016-30.11.2020RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
OTOP
9PŚNPrzyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim w roku 2019.02.01.2019-31.01.2020WFOŚiGW w Gdańsku
10BagCyp5Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH220040 oraz Zatoka Pucka i Półwysep helski PLH220032. Etap 5.26.03.2019-10.12.2019WFOŚiGW