BagCyp etap 4

 

Tytuł projektu: „Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH 220040 oraz Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4”

Termin realizacji projektu: 01.04.2018-31.12.2018

Koszt całkowity projektu: 111 600 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku: 100 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wspomagania procesu renaturalkizacji wybranych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000: łebskie Bagna oraz Zatoka Pucka i półwysep Helski, poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony. Zabiegi te są niezbędne dla podtrzymania i wzmocnienia dotychczas uzyskanych efektów w zakresie odtwarzania i poprawy stanu następujących siedlisk przyrodniczych:

  • Czarne Bagno 7210Torfowiska wysokie zdegradowane,
  • Cypel Helski 2120 Nadmorskie Wydmy białe2130 Nadmorskie wydmy szare, 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe, 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich,
  • Park Wydmowy 2120 Nadmorskie wydmy białe, 2130 Nadmorskie wydmy szare.

Opis projektu:

W ramach projektu planowane są działania:

  • Przeprowadzenie zabiegów z zakresu ochrony czynnej na obszarze wydmy polegających na odchwaszczaniu wydmy, usuwaniu gatunków obcych.
  • Wymiana tablic informacyjno-edukacyjnych zamontowanych na kładkach.
  • Naprawa układu oświetleniowego kładek, którego podstawowym źródłem zasilania jest energia słoneczna.