Marine Mammals

Tytuł projektu: Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS

Logo-MARINE-MAMMALS-science-education

Termin realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

Koszt całkowity projektu: 1 797 420,00 EUR

Koszt projektu po stronie FRUG: 170 812,50 EUR

Projekt otrzymał 100% finansowania ze środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej  HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej nr 710708.

 

bez-tytulu

 

Cele projektu:

W świetle notowania spadku zainteresowania nauką wśród młodych ludzi, utworzone w ramach projektu europejskie konsorcjum postawiło sobie za cel uatrakcyjnienie edukacji naukowej oraz  specjalizowania się w nauce poprzez angażowanie młodych ludzi w interesujące i motywujące doświadczenia naukowe.
Celem samym w sobie było utworzenie konsorcjum złożonego z jednostek edukacyjnych i naukowych, które będzie promowało naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM) oraz zainteresowanie karierą naukową.
Cele zostaną osiągnięte poprzez przygotowanie na podstawie trwających i znanych szerokiej publice badań naukowych materiałów cyfrowych i tradycyjnych, prowadzenie interaktywnych zajęć, stosowanie metody studium przypadku oraz przygotowywanie innych zasobów do informowania i edukowania. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich jak też do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie badań nad ssakami morskimi.

dsc_0292dsc_0366

foka szara Halichoerus grypus (Fab.)                morświn Phocoena phocoena (L.)

Opis projektu:

Projekt pn. „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for Young people” jest realizowany przez Fundację w partnerstwie w ramach programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, w ramach europejskiego konsorcjum składającego się łącznie z 9 partnerów:

  • Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel (CAU)
  • Universite de Liege (ULG)
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover (ITAW)
  • Havets Hus I Lysekil Aktiebolag (Hhus)
  • Wollny-Goerkewollny Katrin (Meme)
  • Fundacja WWF Polska (WWF)
  • Leibniz-Institut fur die Padagogikder Naturwissenschaften und Mathematik an der Universitat Kiel (IPN)

W projekcie zaplanowano szkolenia dla nauczycieli oraz letnie szkoły i sympozja naukowe. W projekt zaangażowani będą naukowcy i nauczyciele, którzy utworzą grupy eksperckie w celu poprowadzenia zajęć dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli.

Po stronie polskiej (dotyczy Fundacji oraz jej partnera – Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry) będzie udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla 20 nauczycieli z Polski, dwóch dwudniowych szkoleń dla 15 nauczycieli z Polski i jednego międzynarodowego szkolenia dla 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu Fundacja wraz ze SMIOUG zorganizuje i przeprowadzi dwa razy letnią szkołę dla 20 uczniów oraz sympozjum naukowe dla 200 uczestników.

W celu przeprowadzenia powyższych działań edukacyjnych, w gronie międzynarodowym zostaną przygotowane materiały edukacyjne/szkoleniowe, które będą wykorzystywane  w czasie zaplanowanych zajęć. Powstaną także materiały pomocowe dla szerszego grona odbiorców, które będą udostępniane przy wykorzystaniu obecnej technologii.

Spodziewanym efektem będzie zyskanie przez odbiorców projektu nowego spojrzenia na naukowców oraz pracę naukową, a także wzrost zainteresowania karierą naukową. Projekt będzie trwał 36 miesięcy.

Pierwsze działania edukacyjne planowane są na drugą połowę 2017 r.