Marine Mammals

 

Tytuł projektu: Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS

Logo-MARINE-MAMMALS-science-education

Termin realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

Koszt całkowity projektu: 1 797 420,00 EUR

Koszt projektu po stronie FRUG: 170 812,50 EUR

Projekt otrzymał 100% finansowania ze środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej  HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej nr 710708.

 

bez-tytulu

 

Cele projektu:

W świetle notowania spadku zainteresowania nauką wśród młodych ludzi, utworzone w ramach projektu europejskie konsorcjum postawiło sobie za cel uatrakcyjnienie edukacji naukowej oraz  specjalizowania się w nauce poprzez angażowanie młodych ludzi w interesujące i motywujące doświadczenia naukowe.
Celem samym w sobie było utworzenie konsorcjum złożonego z jednostek edukacyjnych i naukowych, które będzie promowało naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM) oraz zainteresowanie karierą naukową.
Cele zostaną osiągnięte poprzez przygotowanie na podstawie trwających i znanych szerokiej publice badań naukowych materiałów cyfrowych i tradycyjnych, prowadzenie interaktywnych zajęć, stosowanie metody studium przypadku oraz przygotowywanie innych zasobów do informowania i edukowania. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich jak też do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie badań nad ssakami morskimi.

dsc_0292dsc_0366

foka szara Halichoerus grypus (Fab.)                morświn Phocoena phocoena (L.)

Opis projektu:

Projekt pn. „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for Young people” jest realizowany przez Fundację w partnerstwie w ramach programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, w ramach europejskiego konsorcjum składającego się łącznie z 9 partnerów:

  • Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel (CAU)
  • Universite de Liege (ULG)
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover (ITAW)
  • Havets Hus I Lysekil Aktiebolag (Hhus)
  • Wollny-Goerkewollny Katrin (Meme)
  • Fundacja WWF Polska (WWF)
  • Leibniz-Institut fur die Padagogikder Naturwissenschaften und Mathematik an der Universitat Kiel (IPN)

W projekcie zaplanowano szkolenia dla nauczycieli oraz letnie szkoły i sympozja naukowe. W projekt zaangażowani będą naukowcy i nauczyciele, którzy utworzą grupy eksperckie w celu poprowadzenia zajęć dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli.

Po stronie polskiej (dotyczy Fundacji oraz jej partnera – Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry) będzie udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych, zorganizowanie i przeprowadzenie trzech dwudniowych szkoleń dla 70 nauczycieli z Polski i jednego międzynarodowego szkolenia dla 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu Fundacja wraz ze SMIOUG zorganizuje i przeprowadzi dwa razy letnią szkołę dla 20 uczniów oraz sympozjum naukowe dla 200 uczestników.

W celu przeprowadzenia powyższych działań edukacyjnych, w gronie międzynarodowym zostaną przygotowane materiały edukacyjne/szkoleniowe, które będą wykorzystywane  w czasie zaplanowanych zajęć. Powstaną także materiały pomocowe dla szerszego grona odbiorców, które będą udostępniane przy wykorzystaniu obecnej technologii.

Spodziewanym efektem będzie zyskanie przez odbiorców projektu nowego spojrzenia na naukowców oraz pracę naukową, a także wzrost zainteresowania karierą naukową. Projekt będzie trwał 36 miesięcy.

Pierwsze działania edukacyjne planowane są na drugą połowę 2017 r.

Zapraszamy na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli
„Ssaki morskie – nauka i edukacja“  

Tytuł: „Ssaki morskie – nauka i edukacja“
Obszar tematyczny: biologia i ekologia ssaków morskich
Organizator: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Adresaci: nauczyciele z całej Polski uczący przedmiotów przyrodniczych przede wszystkim przyrody i biologii dzieci i młodzież od klasy czwartej szkoły podstawowej wzwyż
Typ szkolenia: kurs szkoleniowy

Opis: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu MARINE MAMMALS.

Celem kursu jest zaznajomienie Uczestników z pracą naukowca – biologa morza, umożliwienie Uczestnikom nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o ekologii i biologii ssaków morskich, zagrożeniach ze strony rybołówstwa oraz sposobach ich przeciwdziałania, a także przetestowania i oceny pakietów edukacyjnych, które zostały stworzone przez grupy eksperckie specjalistów i edukatorów w dziedzinie biologii morza.

Kurs pozwoli przygotować Uczestników do wykorzystania tychże pakietów edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli pozwoli osiągnąć cel projektu MARINE MAMMALS tj. zwiększy zainteresowanie młodych ludzi nauką i karierą naukowca w dziedzinie związanej z biologią i ekologią morza, zwłaszcza Morza Bałtyckiego.

W ramach szkolenia przeprowadzonych zostanie 5 modułów tematycznych:
– Wprowadzenie do tematyki ssaków morskich
– Hałas podwodny
– Interakcje ssaków morskich z rybołówstwem
– Plastik w oceanie
– Zanieczyszczenia chemiczne

Kurs prowadzony będzie w j. polskim.

Zorganizowanie kursu w trzech podanych niżej terminach pozwoli na przeszkolenie łącznie 70 nauczycieli. Uczestnicy pracować będą w grupach liczących maksymalnie do 25 osób.

Kryteria rekrutacyjne:
– decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ,
– warunkiem koniecznym uczestnictwa w kursie jest poświadczenie zatrudnienia w szkole lub kopia legitymacji nauczycielskiej,
– formularz zgłoszeniowy zawierający podstawowe dane oraz uzasadnienie chęci udziału w Kursie prosimy przesyłać najpóźniej do 31 lipca 2017r. na adres: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl

Miejsce: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
Ul. Morska 2
80-154 Hel

Kontakt: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl, Joanna Jaszczołt lub Kamila Szmidt (58 523 33 63) – wyjaśnienia dot. kwestii związanych z refundacją kosztów

Dodatkowe informacje: kurs jest bezpłatny, organizator dodatkowo zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w pokojach minimum 2-osobowych, całodzienne wyżywienie, materiały szkoleniowe; istnieje także możliwość refundacji kosztów podróży do i z miejsca szkolenia do kwoty 300 zł (więcej w zasadach uczestnictwa w kursie).

Termin rozliczenia kosztów podróży: do 14 dni od daty zakończenia kursu. W razie potrzeby służymy Państwu pomocą.

Dostępne terminy:

I termin kursu:           18 – 19 września 2017 r.                na ten termin limit miejsc został wyczerpany
II termin kursu:          28 – 29 września 2017 r.              na ten termin limit miejsc został wyczerpany
III termin kursu:         09 – 10 października 2017 r.      na ten termin limit miejsc został wyczerpany

Obecnie przyjmujemy ewentualne zapisy na listę rezerwową.

Informacje:
Zasady uczestnictwa w kursie
Formularz zgłoszeniowy
Program Kursu
Oświadczenie _podróż autem jako współpasażer
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży

Zapraszamy do rozpropagowania informacji o kursie wśród koleżanek i kolegów nauczycieli

Zaproszenie do pobrania

zaproszenie-na-kursy-dla-nauczycieli