MATMANIACY

1Tytuł projektu: Matmaniacy – IV edycja

Termin realizacji projektu: 02.01.2016 – 31.12.2016

Koszt całkowity projektu: 31 100,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Miasta Sopotu: 13 000,00 PLN

www.sopot.pllogo_SOPOT

 

Cel/(e) projektu:

Głównym celem realizacji zadania jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych
co najmniej 15 uczniów uczęszczających do klas III-VI sopockich szkół podstawowych, przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne oraz umożliwienie im poznania się i wspólnego rozwoju bez względu na przynależność do klasy/szkoły, poprzez organizację kółka matematycznego i warsztatów rozwijających.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie oferty co najmniej 4 sopockich szkół podstawowych w zakresie pracy
    z uczniem zdolnym matematycznie;
  • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych matematycznie, w interesującej i efektywnej formie i treściach kształcenia dopasowanych do możliwości rozwojowych dzieci;
  • rozszerzenie szkolnej wiedzy matematycznej u co najmniej 15 uczniów klas III-VI szkół podstawowych z Sopotu, w zakresie:
  • opanowanie podstaw matematycznego zapisu symbolicznego;
  • opanowanie podstawowych technik dowodzenia, w tym pomysłów („tricków”) często stosowanych w zadaniach konkursowych;
  • poznanie abstrakcyjnej strony matematyki – modeli uogólniających pewne obserwacje, procesu budowania teorii;
  • zapoznanie się z niezwykłymi i zaskakującymi twierdzeniami matematyki.

Opis projektu:

Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć dla co najmniej 15 uczniów posiadających nieprzeciętne predyspozycje matematyczne, uczęszczających do klas III – VI szkół podstawowych w Sopocie. Głównym celem realizacji zadania jest objęcie kompleksową opieką w zakresie doskonalenia zdolności matematycznych uczniów przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne oraz umożliwienie im poznania się i wspólnego rozwoju bez względu na przynależność do klasy/szkoły. Zajęcia będą prowadzone na dwóch różnych poziomach zaawansowania w dwóch grupach liczących od 6 do 10 osób. Pierwsza grupa obejmie dzieci z klas III i IV, druga grupa dzieci z klas V i VI. Dla uczniów zgłoszonych do projektu przeprowadzone zostaną zajęcia: kółko matematyczne oraz dodatkowe warsztaty rozwijające (warsztaty naukowe, warsztaty językowe, warsztaty robotyki). Zajęcia, dzięki uprzejmości Dyrekcji, będą odbywały się w piątki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 50/54, w godzinach od 15:30 do 17:15 w wymiarze: po 1 godzinie lekcyjnej na kółko matematyczne i 1 godzinie lekcyjnej na warsztaty dla każdej grupy. Zaplanowano przeprowadzenie 34 zajęć dla każdej grupy w roku 2016 r. Uczestnicy projektu rozwiną swoje umiejętności matematyczne, szczególnie w kwestii logicznego myślenia, argumentowania oraz myślenia abstrakcyjnego, jak również stosowania matematyki w naukach ścisłych.

Więcej na stronie www.matmaniacy.pomorskie.pl