Nieznane życie Bałtyku

Tytuł projektu: „Nieznane życie Bałtyku – morska edukacja”

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2019

Koszt całkowity projektu: 59 400 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku: 45 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu: Celem planowanych działań jest poszerzenie świadomości społeczeństwa w skali regionalnej i ogólnopolskiej z zakresu biologii, bioróżnorodności, ekologii i ochrony Morza Bałtyckiego, a także kształtowanie pro-przyrodniczych reakcji i postaw wobec morskiej przyrody oraz zakresu i rodzaju jej eksploatacji.

Opis projektu:

W ramach projektu planowane są działania:

  • stworzenie  bazy multimedialnej dotyczącej ryb i ich siedlisk w Morzu Bałtyckim do wykorzystania na cele edukacyjne;
  • zaprojektowanie i wykonanie mobilnej wystawy edukacyjnej składającej się z 31 tablic;
  • wykonanie modelu edukacyjnego ryby morskiej.