Przetargi

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 13.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 21.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizowanego projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 12.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ (edytowalny)

Oświadczenie dot. wykluczenia – zał. nr 2 do SIWZ (edytowalne)

Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ (edytowalne)

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ

Data dodania: 04.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie umowy

Data dodania: 05.03.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 31.01.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 21.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 06.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – zał. nr 11 do SIWZ

Badania geologiczne 2015 – zał. do PFU

Mapa do celów informacyjnych – zał. do PFU

Prawo do dysponowania na cele budowlane – zał. do PFU

PZT – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_1 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_2 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_3 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_4 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_5 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_6 – zał. do PFU

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 20.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 17.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 16.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana treści SIWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data dodania: 09.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia treść SIWZ w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

zmiana SIWZ

Data dodania: 30.10.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – zał. nr 11 do SIWZ

Badania geologiczne 2015 – zał. do PFU

Mapa do celów informacyjnych – zał. do PFU

Prawo do dysponowania na cele budowlane – zał. do PFU

PZT – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_1 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_2 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_3 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_4 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_5 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_6 – zał. do PFU

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 26.10.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na Usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 21.09.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 07.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 03.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia ogłoszenie oraz SIWZ w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsz-PBP-2017 na na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania: 26.07.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodanie: 25.07.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 18.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 28.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 25.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania na pytania w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Odpowiedzi Zamawiającego

Data dodania: 18.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu na stronę internetową (pdf)

2. SIWZ OSTATECZNY (pdf)

3. Formularz ofertowy (doc)

4. Zobowiązanie innych podmiotów (doc)

5. Lista grupy kapitałowej (doc)

6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (doc)

7. Projekt umowy (pdf)

8. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Data dodania: 13.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 22.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wybór oferty najkorzystniejszej w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 14.11.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 04.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzi Zamawiającego

Data dodania: 02.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana SIWZ

Data dodania: 02.11.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Data dodania: 27.10.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016 na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 20.10.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 19.09.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w  postępowaniu przetargowym nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016  r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 14.09.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje zawiadomienie o danych podawanych podczas otwarcia ofert w  postępowaniu przetargowym nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016  r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 09.09.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie przetargowe nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016  r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz SIWZ

Pobierz nowe załączniki edytowalne

Pobierz pytania i odpowiedzi

Data dodania: 02.09.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania przetargowego nr PZP-2-rejsy-PBP-2016  r. na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 18.08.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wszczęła postępowanie przetargowe nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz SIWZ

Pobierz załącznik nr 1 – wzór umowy

Pobierz załącznik nr 2a – formularz ofertowy część nr 1

Pobierz załącznik nr 2b – formularz ofertowy część nr 2

Pobierz załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Pobierz załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pobierz załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Pobierz załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Data dodania: 22.07.2016 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie PZP-1-druk-PBP-2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.07.2016r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 19.07.2016


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania przetargowego nr PZP-1-druk-PBP-2016  r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 14.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi postępowania przetargowego nr PZP-1-druk-PBP-2016  r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 2)

Data dodania: 06.07.2016 r.

 


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi postępowania przetargowego nr PZP-1-druk-PBP-2016  r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 04.07.2016 r.

 


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wszczęła postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu druku
i dostawie ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz SIWZ

Pobierz załącznik nr 1 – wzór umowy

Pobierz załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Pobierz załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Pobierz załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pobierz załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Pobierz załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Data dodania: 01.07.2016 r.