Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Cel ten jest realizowany w formie pomocy rzeczowej i finansowej oraz poprzez współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu. Środki finansowe na realizację celu statutowego Fundacja pozyskuje głównie z działalności własnej....